Dr Goran Lažetić

Psihijatar

Autor više knjiga i priručnika iz oblasti bolesti zavisnosti i zdravog stila života

Neka interesovanja?

Subscribe!

Primite nove tekstove putem e mail-a. Upišite e mail adresu ukoliko želite da se prijavite putem FeedBurner!

уторак, 14. јун 2016.

SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI

Institut za mentalno zdravlje, Beograd organizuje u 2016/2017. godini edukaciju

SISTEMSKA TERAPIJA BOLESTI ZAVISNOSTI
- Osnovni kurs  - I godina -  Organizatori i edukatori: Dr Ivica Mladenović mr sci, porodični terapeut; dr Goran Lažetić, psihijatar
Cilj: Teorijska znanja i veštine
Program: Teorijski deo (seminarski radovi); praktični deo; (iskustvene grupe, supervizija)
Profil: Specijalisti i specijalizanti psihijatrije i neuropsihijatrije, psiholozi, pravnici, socijalni radnici, pedagozi, defektolozi
Trajanje: Dva semestra, 1 x mesečno
Kotizacija 43.000 dinara/semestar


среда, 11. мај 2016.

ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima


Goran Lažetić, Ivica Mladenović.  
ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima
Autori, Beograd, 2016.  
ISBN 978-86-908323-1-6Iz Sadržaja

недеља, 01. мај 2016.

Motivaciona prica: Veruj u sebeNeki stari trgovac vodom je svako jutro odlazio na izvor gde bi napunio svoja dva glinena vrča i odnosio ih na ramenima kupcima u grad.


Jedan od tih vrčeva beše napukao i zato je gubio prilično vode do odredišta, a drugi beše potpuno nov i donosio je više zarade.
Celi, noviji vrč je bio ponosan na svoj rad jer je u njemu nosač donosio mnogo više vode nego u oštećenom, a oštećeni vrč se zbog toga stideo. Osetivši se manje vrednim, napukli vrč jedno jutro progovori vlasniku:
"Sramim se jer ti ne mogu služiti onako kako to želim. Svestan sam svojih ograničenja i da zbog mene ne dobijaš očekivanu zaradu, jer sam napola prazan kad u grad stignemo. Molim te, oprosti mi moju slabost!"

петак, 29. април 2016.

ONLINE KNJIGA: ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA - razumeti i pobediti zavisnost - Dr Goran Lažetić
ALKOHOLIZAM I NARKOMANIJA
- razumeti i pobediti zavisnost - 

Institut za mentalno zdravlje, Beograd. 2011.

 ISBN 978-86-82277-59-0

Zavisnost od psihoaktivnih supstanci je hronična, recidivantna bolest sa složenim, dalekosežnim, ponekad i fatalnim posledicama u ličnoj, porodičnoj, profesionalnoj i široj socijalnoj sferi življenja zavisnika. Ona ne predstavlja samo problem pojedinca, nego i cele porodice, kao i društva u celini. I pored višedecenijskih preventivnih nastojanja i brojnih društvenih inicijativa, prevalenca bolesti zavisnosti je u stalnom porastu, a rasprostranjenost upotrebe psihoaktivnih supstanci ima epidemijski karakter. Klinika za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje bavi se prevencijom, dijagnostikom, lečenjem i rehabilitacijom bolesti zavisnosti prema najsavremenijim principima adiktologije i psihijatrije. U pitanju je kompleksna organizaciona celina koja omogućava zavisnicima, članovima njihovih porodica i saradnicima u lečenju (relevantne osobe sa radnog mesta, iz službi socijalne zaštite i školskog sistema) tretman različitih formi – od prihvata u savetovalištima, dispanzerskog praćenja, lečenja dnevno-bolničkog i/ili hospitalnog tipa, do produžnih rehabilitacionih grupa i klubova lečenih alkoholičara.


уторак, 11. август 2015.

Ruža na jastuku

I tek ponekad
stavim ružu na jastuk
da miriše...
Odvrne mi slavinu sećanja
ne propuštajući ni najmanji detalj
koji je ostao upamćen o tebi
da uludo isteče.
I tek tada dozvoljavam srcu
da tiho uzdiše
za vremenom prošlim,
rugajući se samom sebi
zbog neuspeha.
Vatra ponovo se pali.
Nemilosrdno,iznutra me peče,

понедељак, 10. август 2015.

Alkohol i mladi

Zloupotreba alkohola predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti mladih uzrasta od 15 do 29 godina. Ako se ovome doda broj kriminalnih dela, saobraćajnih nesreća, tuča i delikventnih ispada pod dejstvom alkohola, onda je jasno da je zloupotreba alkohola u ovoj populaciji jedan od prioritetnih problema.

Treba istaći da svako pijenje alkohola kod osoba mlađih od 18 godina predstavlja visoko  rizičnu upotrebu, pa čak i zloupotrebu alkohola, jer pijenje alkohola  tokom adolescencije utiče na razvoj mozga i postoji veći rizik od oštećenja organa u telu u razvoju. 

Zašto je alkohol opasan za mlade


Prefrontalna kora velikog mozga je oblast  (deo moždane kore)  koja se razvija i kroz adolescenciju. Ta oblast omogućava nam da sagledamo situaciju, donesemo odluke, držimo emocije pod kontrolom. Pošto se ovaj deo mozga razvija i u adolescenciji, postoji veliki rizik od donošenja loših odluka (kao što je proba i zloupotreba psihoaktivnih supstanci). Uzimanje psihoaktivnih supstanci u ovom periodu usporava razvoj ove oblasti i može da dovede do dugotrajnih ozbiljnih posledica – razvijanje psihičkih obolenja!!!

уторак, 04. август 2015.

Razvoj narkomanije

Postoji više modela koji opisuju napredovanje zavisnosti.

Jedan od modela koji je najčešće u upotrebi:

1.    RANA FAZA
•    Eksperimentisanje
•    Pogrešna upotreba
•    Socijalna upotreba
2.    FAZA ZLOUPOTREBE  (postoji psihička zavisnost i porast tolerancije)
3.    FAZA ZAVISNOSTI (postoji i psihička i fizička zavisnost)

1. RANA FAZA (EKSPERIMENTISANJE, POGREŠNA UPOTREBA, SOCIJALNA UPOTREBA) 


Korišćenje PAS (psihoaktivnih supstanci – droga)  nema određeni obrazac.
Mogu se  koristiti različite PAS, zavisno od  dostupnosti, mode, uticaja vršnjačke grupe, itd. Izbor može odražavati radoznalost (veličaju se efekti PAS). Osoba otkriva da pomoću njih može da menja svoje raspoloženje. Svako misli da to nije mnogo opasno, da će stvari „ostati pod kontrolom“. Najčešće „ulazne droge“ su alkohol i marihuana, a ređe tablete benzodiazepina. Ponekad se PAS mogu  uzeti individualno, ali u većini slučajeva uzimanja PAS je u društvu (SOCIJALNA UPOTREBA).